god i miss thisismyjam

— GasparLewis

Sometimes I still really miss @ThisIsMyJam

— nancybaym